Seilflyskole

Hos oss kan du lære å fly seilfly helt fra "bunnen" av. Haugaland Seilflyklubb driver godkjent seilflyskole. Skolevirksomheten, som ledes av klubbens Skolesjef, er godkjent av Norges Luftsports Forbund og Luftfartstilsynet, og må således fylle en rekke krav. Klubben er medlem av Norges Luftsports Forbund, Seilflyseksjonen.

Du vil få instruksjon av erfarne, sertifiserte seilflyinstruktører. Vi tilbyr all teori og praktisk flyging som trengs for å få et seilflysertifikat. Flyene er meget godt egnet til opplæringsflyging.

Vi selger intro-turer sammen med erfaren pilot. Her får du anledning til å prøve kontrollene for å se om dette er noe du har lyst til å hive deg på. Turen koster 2500,-, og beløpet får du godskrevet hvis du melder deg på kurs. Se siden "Introduksjonstur - Gavekort" til venstre i menyen.


Teorikurset går over 4 dager av varierende lengde (2-6 timer) med følgende fag :
Aerodynamikk
Instrumentlære
Motorlære
Meteorologi
Lover og bestemmelser
Videregående flygelære


Teorikurset avsluttes med en eksamen på ca 2 timer.


Praktisk flyging

De fleste er klare for å fly alene første gang etter i snitt 15 timer i luften. En må minimum ha 40 landinger. Minstealder for å få fly solo er 15 år, men dette forutsetter at man er "moden nok" til å ta de rette avgjørelsene - og vil i hvert tilfelle være en individuell vurdering (noe det også er uavhengig av alder). Det vi derimot ser, er at jo yngre man er, jo lettere tar du til deg lærdommen instruktøren prøver å formidle. Dette betyr på ingen måte at de som er godt voksne blir mindre dyktige å fly, det tar bare litt mer tid i form av timer i luften. Vi har elever på både ungdomsskole og pensjonistnivå.

Etter minimum 30 timer totaltid og minimum 15 timer solotid, er man klar til å fly opp med en kontrollant og få utstedt sitt seilflysertifikat.

Da vi flyr i kontrollert luftrom er vi pliktige til å ha flytelefonisertifikat. For å ta flytelefoniseritifikat må det gjennomføres et brev/nettkurs:

026 Flytelefoni enkeltkurs

Teoretisk prøve og praktisk prøve avlegges for Luftfartstilsynet i Stavanger. Praktisk øvelse i flytelefoni får elevene i forbindelse med den praktiske flygingen i regi av klubben. Praktisk eksamen samt språkprøve avholdes lokalt.


Vi får ofte spørsmål om hvor lang tid man må regne på å fullføre opplæringen til et seilflysertifikat. Dette er veldig individuelt, men flertallet bruker 1,5 til 2 år. Dette avhenger først og fremst av eleven selv, værforhold, flyenes tilstand og instruktørsituasjonen. Vi har også hatt noen som har fullført hele utdanningsløpet på 4-5 mnd, men da har de stått på veldig.


Film som viser en typisk instruksjonstur

En må regne med at det totalt koster ca.kr. 25.000,- Dette skal dekke kostnadene til teorimateriell, leie av fly til praktisk flyging og diverse utgifter som f.eks. legekontroll.

Priser:

Teorikurs: 2500,-
Flytimer med instruktør frem til Solo: 12900,-


Ta gjerne kontakt med skolesjef Marius Eide for mer informasjon på skolesjef(a)hsfk.no eller mobil 93 23 18 23