Klubbens Historie


Haugaland Seilflyklubb - Markering av 30 års jubileum

10. Februar 1978 møttes 4 haugesundere som noen år hadde reist til Os og Voss for å ta seilflysertifikatet og som nå ville starte egen klubb på Haugalandet.

Klubben ble innmeldt til Norsk aero klubb og Norges idretttsforbund og første årsmøtet ble holdt 7. Mars 1978 og denne datoen står som stiftelsesdato.

Første styret ble:

Erling Mæland, formann

Torleif Staveland, nestformann og sekretær

Arne Iversen, kasserer

Egil Andersen, styremedlem.

Da vi ikke var mange nok til å starte selvstendig klubb var vi den første tiden seilflygruppe under Haugaland Flyklubb som på den tiden hadde et motorfly.


FLYENE VÅRE

Første flyet var et motorseilfly, 74-modell av Scheibe Falke SF25C som ble kjøpt brukt fra Tyskland. Det ble fløyet til Fornebu. av Leif Jørgen Ulvatne.

Deretter reiste Bjørn Østrem og Torleif Staveland til Oslo og fikk registrert Norges første motorseilfly som LN-GAJ samtidig som vi fikk Luftfartsverket til å vedta norske regler for motorseilfly. 27.juni 1979 fløy Bjørn og Torleif flyet fra Fornebu til Helganes.

GAJ ble totalhavarert på Voss i 1985 og samme året kjøpte vi Tandemfalke SF28A (1974mod.) ,glidetall 1:27,brukt fra Tykland.

I 1988 kjøpte vi LN-GME, et enseters, høyverdig, glasfiber motorseilfly fra Drammen av typen Pik 20 E.

GME ble solgt til Tyskland i 1993.

Samme året kjøpte vi fabrikkny Grob G103C Twin III SL, LN-GAN, et høyverdig glassfiber motorseilfly med innfellbar motor og glidetall 1:38. Også denne gang var vi første klubben i Norge.

INSTRUKSJON

Torleif Staveland tok instruktørutdannelse i 1980 og klubben startet flyskole med Leif J. Ulvatne som skolesjef. Vi hadde 4 elever og i 1980 ble det fløyet 155 timer og 246 starter.

Bjørn Østrem var instruktør hos oss  fra 1981 til 1984.

Torleif ble skolesjef i 1983 og var det til han gikk av i 2010..

Alf Berntzen  instruktør i 1988 til1990 da han ble syk.

Harald Blengsli  instruktør i 1992.

Sven Olsen, instruktør i 1994 til 1996.

Tore Kallevik, instruktør 1998 til 2004.

Tjerand Lunde og Helge Holgersen instruktører fra 2005.

Tjerand Lunde skolesjef fra 2010.

TEKNISK VEDLIKEHOLD

De første årene var vi avhengig av flymekaniker for å gjøre alt vedlikehold og inspeksjon av flyet.. I 1982 tok Torleif Staveland og Bjørn Østrem seilflyteknikerutdannelse i Tyskland og fikk tillatelse til å ta alt vedlikehold unntatt årlig motorkontroll.

I 1987 tok Torleif Staveland motorkurs i Sverige.

I 1989 tok Torleif  plastkurs på Elverum og har dermed kompetanse til å utføre reparasjon og vedlikehold på både tre/duk- fly og glassfiberfly.

Fra 2004 fikk Torleif også godkjennelse til å utføre årlig kontroll både fly og motor.

 

Harald Blengsli tok seilflyteknikerkurs i 1992?

Torleif Staveland var teknisk sjef fram til 2004 hvor Nils Bowitz Øygarden overtok.

Bjørn Østrem blir ofte innleid hvis vi skal gjøre store vedlikeholdsarbeider.

 

HANGAR OG KLUBBHUS

I 1979 måtte GAJ demonteres og settes i vinteropplag.

Klubben bygde sin første hangar i 1980 av trekonstruksjon med plastduk. Den var formet etter GAJ og fronten måtte rulles opp når flyet skulle ut. Flyplassledelsen kalte hangaren for konvolutten.

I 1981 blåste hangaren i stykker under en storm, men ble gjenreist i løpet av 2 uker.

Vi bygget ny hangar av stål i 1991, alt utført på dugnad. Under hangaren fikk vi et rom som i mange år gjorde god nytte som klubblokale.

I 1997 kjøpte vi Klubbhytta fra den nedlagte Flyklubben og fikk plassert den nord for hangaren og oppusset.

I 2009 var hangartaket blitt så dårlig at det ble tekket med plater og takfolie på dugnad.

 

TURER

Allerede fra 1980 deltok klubben i påskesamling på Voss. Første året deltok Torleif og Haakon Pedersen i Bergen Aeroklubbs navigasjons- og landingskonkurranse og ble nr 2.

Påskesamlingen ble en tradisjon i mange år og piloter med familie deltok.

Weekendtur til Klanten i 1983

Familietur til Nome i 1990 og 1992

Familietur til Voss i 1991.

Familietur til Klanten i 1995.

Familietur til Voss i 1996, 1997

Pinsetur til Voss i 2007, 2008, 2009.

 

FLYSTEVNER

GAJ deltok på flystevne på Orre i 1981.

GAT og GME deltok på Trygve Gran-stevnet på Sola i 1989.

Vi var medarrangør på flystevne på Helganes i 1989.

GAT og GME deltok på flystevne på Sola i 1990

Flydag på Helganes med 3200 besøkende og vår del av overskudd 38000 i 1991.

Torleif ble godkjent som stevneleder for flystevnene på Helganes.

Flydag på Helganes i 1995, 1996, 1997,

Vi arrangerte stort flystevne på Helganes m. Bl.a. Vampire i 1998.

Vi deltok som medarrangør på stort flystevne på Stord i 1999.

 

DIPLOMER OG UTMERKELSER

SølvC: Torleif Staveland i 1983, Leif Petter Froestad i 2005?

NAKs gullnål: Torleif Staveland i 1998?

NAKs fortjenestemedalje: Torleif Staveland i 2008

 

SIKKERHET

GAJ havarer i 1985. Under taxing på Bømoen blir GAJ påfløyet av et hoppfly under landing og totalhavarer. Piloten Walter  Nygaard må sy 3 sting i hodebunn.

I 2005 fikk vi klubbens eneste skade som betinger bruk av forsikring.Det skjedde ved en planlagt utelanding på Bjoa med motoren på tomgang. På grunn av ujevnt jorde tar propellen nedi.

 

REPRESENTASJON

Torleif Staveland var medlem av styret i Seilflyseksjonen fra 1989-2000.

Han var leder av Seilflyseksjonens flytryggingsutvalg fra 1990 -2000

Han var medlem av den internasjonale flytryggingskomite OSTIV fra 1992- 2000.

 

DRIFTEN FRA ÅR TIL ÅR

1979

FormannErling Mæland, Nestf./sekretær Torleif Staveland, Kasserer  Arne Bratland

Fly GAJ: 130 t 0g 310 starter.

Ingen instruktør.

 

1980

FormannErling Mæland, Nestf./sekretær Torleif Staveland, Kasserer  Arne Bratland

Fly GAJ: 155 t og 246 starter.

Instruktør Torleif Staveland

 

1981

FormannErling Mæland, Nestf./sekretær Torleif Staveland, Kasserer  Arne Bratland

Fly GAJ 144 t og 332 starter

Instruktør Torleif  Staveland og Bjørn Østrem

 

1982

Formann Haakon Pedersen, Sekretær Torleif Staveland, Kasserer Arne Bratland

Fly GAJ 213 og 630 starter

Instruktør Torleif  Staveland og Bjørn Østrem

Nye seilflyteknikere: Torleif Staveland og Bjørn Østrem

 

1983

Formann Haakon Pedersen, sekretær Torleif Staveland, Kasserer Erling Mæland

Fly GAJ, 203 t og 866 starter

Flyet ble heloverhalt i mars/april.

Instruktører:Torleif Staveland (skolesjef) og Bjørn Østrem

 

1984

Formann Terje Lindøe, sekretær Torleif Staveland, kasserer Erling Mæland

Fly GAJ, 224 t og 654 starter

Instruktører:Torleif Staveland (skolesjef) og Bjørn Østrem

 

1985

Formann Terje Lindøe, sekretær Torleif Staveland, kasserer Erling Mæland

GAJ havarerer og nytt fly, GAT blir innkjøpt fra Tyskland, til sammen 157 t og 420 starter

Instruktør Torleif Staveland

 

1986

Formann Terje Lindøe, sekretær Torleif Staveland, kasserer Nils Skålnes

GAT 136 t og 339 starter

Instruktør Torleif Staveland

 

1987

Formann og kasserer Terje Lindøe, sekretær Torleif Staveland

GAT 130 t

Instruktør Torleif Staveland

Torleif Staveland har utvidet  seilflyteknikerpapirene til også motor etter kurs i Sverige.

 

1988

Formann og kasserer Terje Lindøe, sekretær Torleif Staveland

Nytt enseters fly Pik 20E (LN_GME). 16 t og 16 starter, GAT 151 t og 346 starter

Instruktører Torleif Staveland  og Alf Berntzen,ny

 

1989

Formann Alf Berntzen, sekretær Torleif Staveland, kasserer Terje Lindøe

GAT 241 t og 1159 starter. GME 34 t og 36 starter. SUM  275 t og  1195 starter.

Instruktører Torleif Staveland  og Alf Berntzen

 

1990

Formann Alf Berntzen, sekretær Torleif Staveland, kasserer Terje Lindøe

GAT 270 t og 1030 starter. GME 27 t og 24 starter. SUM 297 t og 1054 starter.

Instruktører Torleif Staveland  og Alf Berntzen

 

1991

Formann Alf Berntzen, sekretær Torleif Staveland, kasserer Terje Lindøe

GAT 210 t og 454 starter, GME 22 t og 26 starter.SUM 232 t og 480 starter.

Instruktør Torleif Staveland

 

1992

Formann ?, sekretær Torleif Staveland, kasserer

GAT 321 t og 844 starter, GME 28 t og 26 starter. SUM 349 t

Instruktør Torleif Staveland og ny, Harald Blengsli

 

1993

Formann Nils Skålnes, sekretær Torleif Staveland, kasserer Terje Lindøe

GAT 245 t og 580 start. GME solgt. Nytt  GAN 217 t og 283 starter. SUM 462 t og  863 st.

Instruktør Torleif Staveland og Harald Blengsli

 

1994

Formann Turid Staveland Nygaard, sekretær Torleif Staveland, kasserer Terje Lindøe

GAT 234 t og 583 starter, GAN 94 t og 77 starter. SUM 328 t og 660 starter.

Instruktør: Torleif Staveland, Harald Blengsli og ny Sven Olsen.

 

1995

Formann Turid Staveland Nygaard, sekretær Torleif Staveland, kasserer

GAT 295 og 795 starter. GAN 81 t og 87 starter. SUM 376 t og 882 starter.

Instruktør Torleif Staveland, Sven Olsen, Alf Berntzen

 

1996

Formann Leidulf Stålesen, Kasserer Torleif Staveland

GAT  356 t og 1007 starter, GAN 75 t og 80 starter. SUM 431 t og 1087 starter

Instruktør Torleif Staveland, Sven Olsen og Alf Berntzen

Regnskap: Omsetning 235.000 Overskudd 105.000

 

1997

Formann Leidulf Stålesen, kasserer Torleif Staveland

GAT  264 t, GAN 70 t.. SUM 334 t

Instruktør Torleif Staveland og Alf Berntzen.

 

1998

Formann Nils Skålnes, kasserer  Torleif Sttaveland

GAT  430 t, GAN 63 t. SUM 493 t

Instruktør Torleif Staveland,  Alf Berntzen, ny Tore Kallevik

Regnskap: Omsetning 127.000  Overskudd 67.000.

 

1999

Formann

GAT 148 t og 381 starter, GAN 47 t og 44 starter. SUM 195 t og 425 starter

Instruktør Torleif Staveland, Alf Berntzen, Tore Kallevik¨

Regnskap: Omstning 86.000, Underskudd 8.000

 

2000

Formann Leif Petter Froestad, kasserer Torleif Staveland, sekretær Nils Skålnes.

GAT  113 t og 298 starter, GAN 47 t og 33 starter  SUM 160 t og 331 starter.

Instruktør Torleif Staveland

Regnskap: Omsetning 95.000, Underskudd 6.000

 

2001

Formann Leif P.Froestad, kasserer T:Staveland/Tjerand Lunde, sekr. Nils Skålnes

GAT  108 t og 420 starter, GAN 97 t og 89 starter SUM 295 t.

Instruktør Torleif Staveland og Tore Kallevik

Regnskap: Omsetning 205.000, Underskudd 71.000

 

2002

Formann Leif P.Froestad, kasserer T:Staveland/Tjerand Lunde, sekr. Nils Skålnes

Instruktør Torleif Staveland, Tore Kallevik.

Regnskap: Omsetning : 129.000, Overskudd 28.000

 

2003

Formann Leif P.Froestad, kasserer T:Staveland/Tjerand Lunde, sekr. Nils Skålnes

GAT 140 t og 403 starter, GAN 54 t og 43 starter. SUM 194 t og 446 starter.

Instruktør Torleif Staveland og Tore Kallevik

Regnskap: 139.000, Overskudd 41.000

 

2004

Formann Bjørn Otto Strand, kasserer T.Staveland, Leif Petter Froestad sekretær

GAT 147 t og 319 starter, GAN 44 t og 30 starter. SUM 191 t og 349 starter

Instruktør Torleif Staveland og Tore Kallevik

Regnskap: Omsetning 117.000. Underskudd 22.000

 

2005

Formann Bjørn Otto Strand, kasserer T.Staveland/Leif P.Froestad, sekr.

GAT 98 t og 319 starter, GAN 37 t og 58 starter. SUM 135 t og 377 starter.

Instruktør Torleif Staveland, ny Tjerand Lunde, Helge Holgersen.

Regnskap: Omsetning 142.000. Overskudd 5.000

 

2006

Formann Bjørn Otto Strand, kasserer T.Staveland/Leif P.Froestad

GAT 160 t og 529 starter, GAN 55 t og 44 starter. SUM 215 t og 573 starter

Regnskap: Omsetning  192.000. Overskudd 77.000

Instruktør Torleif Staveland, Tjerand Lunde, Helge Holgersen.

 

2007

Formann Bjørn O.Strand, kass. T.Staveland/L.P.Froestad, sekr.

GAT 199 t og 594 starter, GAN 34 t og 26 starter. SUM 233 t og 620 starter

Regnskap: Omsetning 199.000. Overskudd 42.000

Instruktør Torleif Staveland, Tjerand Lunde,  Helge Holgersen.

 

2008

Formann Bjørn O. Strand, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim, kass.T.Staveland/L.P.Froestad

GAT 266 t og 813 starter, GAN 75 t og 51 starter. SUM 341 t og 864 starter

Regnskap: Omsetning 238.000. Overskudd 118.000.

Instruktør Torleif Staveland, Tjerand Lunde, Helge Holgersen

 

2009

Formann Bjørn O. Strand, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim, kass.T.Staveland/L.P.Froestad

GAT 264 t og 743 starter, GAN 36 t og 27 starter. SUM 300 T og 770 starter.

Regnskap: Omstning 354.000. Overskudd 191.000.

Ny Skolesjef: Tjerand Lunde

Instruktører: Torleif Staveland, Helge Holgersen.


2010

Formann Jan Jørgensen, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim, kass. Stian Alvestad / T. Staveland

Instruktører: Tjerand Lunde, Torleif Staveland, Helge Holgersen


2011

Formann Jan Jørgensen, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim, kass. Stian Alvestad / Bjørn Otto Strand

Instruktører: Tjerand Lunde, Torleif Staveland, Helge Holgersen og ny instruktør Marius Eide


2012

Formann Jan Jørgensen, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim

Ny Skolesjef: Helge Holgersen

Instruktører Torleif Staveland, Tjerand Lunde, Marius Eide


2013
Formann Magne Revheim, sekr./nestf. & kasserer Bjarne Kaldheim
Instruktører Torleif Staveland, Helge Holgersen, Marius Eide

2014 
Formann Leif Petter Froestad, sekr./nestf. Bjarne Kaldheim, kasserer Magne Revheim
Instruktører Torleif Staveland, Marius Eide

2015
Formann Leif Petter Froestad, kass./nestf. Magne Revheim, sekretær Bjarne Kaldheim
Instruktører Torleif Staveland, Marius Eide og nye instruktører Leif Petter Froestad, Jacek Bartosik

2016
Formann Leif Petter Froestad, kass./nestf. Magne Revheim, sekretær Bjarne Kaldheim
Ny skolesjef Marius Eide
Instruktører Torleif Staveland, Leif Petter Froestad, Jacek Bartosik og ny instruktør Gunnar Stakkestad 

2017
Formann Leif Petter Froestad, kass./nestf. Magne Revheim, sekretær Ådne Lie
Instruktører Marius Eide, Torleif Staveland, Leif Petter Froestad, Jacek Bartosik og Gunnar Stakkestad

2018
Formann Gunnar Stakkestad, kass./nestf. Magne Revheim, sekretær Ådne Lie
Ny instruktør Ben Knutsen

Instruktører Marius Eide, Torleif Staveland, Leif Petter Froestad, Jacek Bartosik

2019 
Formann Ben Knutsen, nestf. Leif Petter Froestad, kass. Magne Revheim, sekretær Ådne Lie
Instruktører Marius Eide, Leif Petter Froestad, Jacek Bartosik og Ben Knutsen

2020
Formann Ben Knutsen, nestf. Leif Petter Froestad, kass. Magne Revheim, sekretær Ådne Lie
Leif Petter Froestad overtar som skolesjef

Instruktører Leif Petter Froestad, Marius Eide, Ben Knutsen og Jacek Bartosik
Nytt EASA regime trer i kraft, og vi går fra nasjonale seilflybeviser til europeiske sertifikater.

2021 
Formann Ådne Lie, nestleder Marius Eide, kasserer Magne Revheim. Styremedlemmer Ben Knutsen & Christoffer Eide.
Skolesjef Leif Petter Froestad, instruktører: Marius Eide, Ben Knutsen & Jacek Bartosik.